мачка

 • 111боди-арт — (анг. body art) една од гранките на концептуалната уметност во која човечкото тело се подложува на возбудлива постапка (мачкање, камшикување, повредување) …

  Macedonian dictionary

 • 112гатофобија — (лат. catus мачка, грч. phobos страв) мед. болен страв од мачки …

  Macedonian dictionary

 • 113кедгут — (анг. catgut) хир. конец (порано произведуван од мачкино црево анг. cat мачка) за шиење на ткивата при хируршки операции …

  Macedonian dictionary

 • 114панди — мн. зоол. потфамилија цицачи од фамилијата ракуни големата панда (лат. Ailuropoda melanoleuca) личи на мечка и живее во планинските шуми во Кина се храни исклучиво со бамбусови фиданки малата панда (лат. Ailurus fulgens). голема колку мачка,… …

  Macedonian dictionary

 • 115парафин — (фр. paraffine) хем. бела мрсна материја слична на восок се добива од нафтата и со сува дестилација на кафеавиот јаглен, тресетот и др. се употребува за правење свеќи, воскосана хартија, воскосано платно, восок за мачкање на подови и др …

  Macedonian dictionary

 • 116перуански балзам — (лат. balsamum peruvianum) смолест, темноцрвен сок со мирис на ванила, се добива од кората на перуанското балзамово дрво Muroxylon pereirae се употребува во медицината, за мачкање на отворени рани, и во козметиката индиски балзам …

  Macedonian dictionary

 • 117сервал — (лат. Felis serval) зоол. вид голема африканска мачка слична на леопард …

  Macedonian dictionary

 • 118цибетка — (итал. zibetto) зоол. мало крвожедно животно слично на мачка или куна има една жлезда од која лачи маст (цибет) со многу остар мирис живее во Африка и Индија …

  Macedonian dictionary

 • 119шпатула — (лат. spatula) 1. широка и плоската лопатка (на пр., сликарска за нанесување и размачкување на боите) 2. мед. метална лопатка за мачкање со мевлем …

  Macedonian dictionary

 • 120Macka — Original name in latin Maka Name in other language Cevizlik, MACHKA, Macka, Matsouka, Maka, Tzevislik, МАЧКА State code TR Continent/City Europe/Istanbul longitude 40.81861 latitude 39.61361 altitude 367 Population 13078 Date 2012 01 18 …

  Cities with a population over 1000 database